>
Het Terrazzo boek
samengesteld door P.A.W. Metman Uitgegeven op instignatie van de Vereniging Terrazzo en Vloerbedrijven door het…